Samenwerkingen

Copyright
Littleplaceontheplanet.nl maakt gebruik van een copyright om zo de artikelen auteursrechtelijk te beschermen.

‘’Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld’’ (Artikel 1 Auteurswet)

Wilt u artikelen of passages uit mijn artikelen gebruiken op uw site of binnen een ander communicatie middel, is dit toegestaan mits u er duidelijk bij vermeld dat dit mijn artikel/passage is.

Wilt u gebruik maken van een of meerder van mijn foto’s, dan dient u van te voren contact met mij op te nemen en te wachten op toestemming voor het gebruik van de foto. Ook dient u in deze situatie duidelijk naar mijn blog te vermelden.

Bent u van mening dat ik een afbeelding heb gebruikt die van uw bedrijf of blog is, naam dan contact met mij op, dan pas ik deze direct aan!

Samenwerkingen
Het is mogelijk om een samenwerking aan te gaan met littleplaceontheplanet.nl. Dit kan gaan om product reviews, advetorials, winacties of banners.

Mocht ik een product/dienst voor u promoten in de vorm van een advetorial, review of winactie zal er altijd bij komen te staan dat het een gesponsord artikel betreft.

Wilt u een samenwerking met mij aangaan? Of heeft u vragen over bezoekersaantallen of volgers op social media? Dan kunt u contact met mij opnemen via het onderstaande contactformulier of mailen naar ahalblas@gmail.com.